Wierzymy, że najem może być prosty

System dla wynajmujących mieszkania

Zaloguj się

Polityka prywatności - oprogramowanie do zarządzania najem

Informacje ogólne

Gdziekolwiek w niniejszym dokumencie mowa o serwisie, rozumie się przez to serwis rozlicznik.pl. Gdziekolwiek w niniejszym dokumencie mowa o informacji, rozumie się przez to informacje, zebrane przez serwis rozlicznik.pl. Gdziekolwiek w niniejszym dokumencie mowa o danych osobistych, rozumie się przez to dane/informacje o kliencie serwisu, które zawierają imię i nazwisko użytkownika serwisu.

Zbierane informacje

Serwis rozlicznik.pl zobowiązuje się nieudostępniać zebranych przez niego informacji w inny sposób niż opisany w niniejszym dokumencie. Informacje gromadzone przez oprogramowanie serwisu to: lokalizacja nieruchomości, dane osobowe najemców, dane zadządców nieruchomości, czas trwania umów najmu oraz stany liczników. Dane osobowe zawierają imię, nazwisko, telefon i adres e-mail.

Cookies

Cookies to mały plik umieszczany na dysku Państwa komputera. Zawarta jest w nim informacja służąca do identyfikacji użytkownika serwisu. Strona rozlicznik.pl wykorzystuje tę informację do identyfikacji użytkownika. Informacja ta nie zawiera danych personalnych użytkownika, a jedynie numer identyfikacyjny. Informacja ta może być powiązana z wprowadzanymi danymi. Istnieje możliwość wyłączenia cookies. Użytkownicy, którzy wyłączyli w przeglądarce internetowej cookies nie będą mieli dostępu do wybranych części serwisu rozlicznik, a zwłaszcza tych części które wymagają indentyfikacji/logowania.

Logi systemowe

Serwis rozlicznik zbiera informacje o wykorzystywaniu naszego oprogramowania przez zapisywanie do logów systemowych szeregu informacji. Informacje te są wykorzystywane do celów wyłącznie statystycznych. Informacje te nie zawierają danych osobowych, ale mogą być z nimi powiązane.

Udostępnianie informacji osobom trzecim

Informacje zebrane na stronach rozlicznik będą udostępniane osobom trzecim tylko i wyłącznie w formie skumulowanych informacji o ilości odwiedzających oraz ich preferencjach co do działów tematycznych serwisu, np. X osób dowiedziło stronę Y. Dane osobowe nie będą udostępnione osobom trzecim; za wyłączeniem przypadków złamania prawa lub w przypadkach przewidzianych ustawowo, np. w przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Policji, itp. W przypadku, gdy serwis rozlicznik będzie partnerem firm trzecich, a prawidłowe działanie serwisu będzie zależeć od przekazania naszym partnerom informacji zawartych w cookies, np. nr sesji, informacje te zostaną przekazane.

Linki

Serwis rozlicznik zawiera linki do innych stron w sieci Internet. Serwis rozlicznik nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ochronę Państwa danych na tych stronach.

Bezpieczeństwo

Serwis rozlicznik nie korzysta z żadnych zabezpieczeń programistycznych podczas przesyłania danych z Państwa komputera do naszego serwera. Prosimy więc o nie wprowadzanie danych, których nie chcą Państwo ujawniać.

Uaktualnianie serwisu

Użytkownicy mogą być okresowo informowani odrębnym listem o nowych usługach dostępnych w obrębie serwisu rozlicznik. Informacja taka wysyłana jest sporadycznie.

Modyfikacja polityki prywatności

Jeżeli serwis rozlicznik zdecyduje się zmodyfikować swoją politykę prywatności, informacja o tym pojawi się na naszej stronie głównej.


Ostatnie wiadomości
Uruchomiono nową wersję systemu...
Rozlicznik.pl
Zarządzanie najmem

Pomocne Informacje
Często zadawane pytania
Rodzaje rozliczeń najmów
Zasady korzystania
Regulamin
Polityka prywatności
Jak korzystać z serwisu
Pomoc
Wideo prezentacje
Rozliczanie mediów
Cena energii - rachunki
Cena wody - rachunki
Dane osobowe
Nowy użytkownik
Zapomniałem hasła

Umowa najmu
Wzór umowy najmu
Podatki
Podatek od wynajmu
Podatek ryczałtowy a media
Najem podatek vat

kontakt@rozlicznik.pl
Rozlicznik.pl - system dla właścicieli mieszkań na wynajem - v. 2.0.2, Copyright © 2011 Transparent Technology